• AREFS taide ja kultuuri ry is located in Haukivuori in rural Finland and organizes and supports art and culture projects

AREFS taide ja kulttuuri ry
AREFS art and culture association  • Savon Radan ryhmä organizes activities along the historical Savo lineAREFS taide ja kulttuuri ry -

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kulttuurin ja taiteen harrastusta,taidekasvatusta  ja taiteen tuotteiden kansallisen ja kansainvälisen esittämisen, vaihdon yleisiä edellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- järjestää symposiumeja, luentoja, koulutustilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia

- järjestää kansainvälisesti taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille mahdollisuuksia residensseissä asumiseen ja työskentelyyn hankkimalla resursseja

- tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille

- harjoittaa tiedotustoimintaa ja tuottaa julkaisuja eri medioin

- järjestää taidekilpailuja ja näyttelyitä sekä kulttuuritilaisuuksia

- toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi

 Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus harjoittaa toimintaansa liittyvää julkaisutoimintaa, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää maksullisia kulttuuritilaisuuksia yleisölle tarvittaessa asianmukaisella luvalla.

Yhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja asianmukaisen luvan hankittuaan järjestää ja toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.


 

©2009 AREFS taide ja kulttuuri ry, Finland. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.